6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

 

1-AMAÇ

Merkez Mahallesi Kağıthane Caddesi Dap Yapı Z blok No:303 Kağıthane/İstanbul adresinde mukim Show Radyo Yayıncılığı A.Ş. (Metnin devamında Show Radyo ya da Şirket olarak bahsedilecektir) olarak temel insan haklarına atfettiğimiz önem ve kişisel verilerin üstün kıymeti göz önüne alınarak 6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun (Metnin devamında KVKK olarak bahsedilecektir) öngörmüş olduğu yükümlülüğü yerine getirmek için işbu Aydınlatma Metni hazırlanmıştır.

Okumakta olduğunuz metinde, verileri işlenecek kişiler ve kişisel veri türleri gruplandırılmış halde tablolar bulunmaktadır. Bu tablolarda yer alan bu bilgiler ile kişisel veri işleme amaçları eşleştirilmiştir. Alıcı grupları ile kişisel veri işleme amaçlarının toplu biçimde incelenmesi ayrıca kamuya açık olan ve inceleme yapmak için herhangi bir üyelik gerektirmeyen https://verbis.kvkk.gov.tr/ web sitesindeki “Sicil Sorgulama” sekmesinden şirket unvanını aratmak suretiyle her zaman mümkündür. Ayrıca anılan tabloların altında hangi verinin hangi yöntemle toplandığı ve hangi hukuki sebebe dayanılarak işlendiği açıkça belirtilmiştir.

Belirtmek gerekir ki, Show Radyo, kişisel verilerinizi; kayıt formu, internet üzerinden doldurulan kayıt/başvuru formları, alındı ve harcama belgeleri, etkinliklerde kullanılan görüntü ve ses kayıt cihazları, güvenlik kamera kayıtları ve Show Radyo resmi e-mail adresi olan info@showradyo.com.tr adresine yahut “@showradyo.com.tr” uzantısını kullanan Show Radyo’ya ait herhangi bir mail adresine, showradyo@hs03.kep.tr KEP adresine söz konusu iletişim kanalları vasıtasıyla kişisel veri gönderilmesi durumunda ve aşağıda ayrıntılı yazan kişi gruplarının Şirket ile kişisel verilerini belirtilen şekillerde paylaşması aracılığıyla toplamaktadır.

Kişisel veriler, fiziken evrak gönderilmesi, Şirket’in sağladığı bir evrakın fiziken doldurulması, +90 212 352 05 56 numaralı hatların veya Şirket’e ait diğer dahili numaraların aranması suretiyle de toplanmaktadır.

KVKK uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatıyla Show Radyo; çalışanlarını, stajyerlerini, çalışan ve stajyer adaylarını, potansiyel hizmet alıcılarını, tedarikçi yetkililerini, tedarikçi çalışanlarını, ziyaretçilerini ve kişisel verisi işlenecek olan üçüncü kişileri aşağıdaki şekilde bilgilendirmekte ve KVKK’nın 10. maddesinde belirtilen kapsamda aşağıdaki şekilde aydınlatmaktadır.

2-KİŞİ GRUPLARI

 1. ÇALIŞANLAR

 

Çalışanlara ait işlenen kişisel veriler hakkında ayrıntılı bilgilendirme sadece çalışanlarımızın erişebileceği şekilde yapılmıştır. Çalışan olarak kişisel verileriniz İş Yasasının, Basın İş Yasası’nın, Sosyal Sigortalar Yasası ve bunlarla ilgili diğer mevzuat kapsamında işlenmektedir. Çalışanlara dair Show Radyo olarak özel aydınlatma metinleri düzenlenmiş olup, işbu merinler her çalışana ayrıca teslim edilmektedir.

Show Radyo eski çalışanı iseniz; işbu Aydınlatma Metni’nin 5. Bölümündeki irtibat kişisi ve iletişim olanakları arasında yer alan başvuru kanallarından birisini kullanarak çalışan olduğunuz dönemde işlenen kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı kullanabilirsiniz.

 1. STAJYERLER

Stajyerlere ait işlenen kişisel veriler hakkında ayrıntılı bilgilendirme sadece stajyerlerimizin erişebileceği şekilde yapılmıştır. Stajyerlere dair Show Radyo olarak özel aydınlatma metinleri düzenlenmiş olup, işbu merinler her çalışana ayrıca teslim edilmektedir.

Show Radyo eski stajyeri iseniz işbu Aydınlatma Metni’nin 5. Bölümündeki irtibat kişisi ve iletişim olanakları arasında yer alan başvuru kanallarından birisini kullanarak çalışan olduğunuz dönemde işlenen kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı kullanabilirsiniz.

 1. ÇALIŞAN/STAJYER ADAYLARI

 

KİMLİK BİLGİLERİ

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Ad-Soyad,   T.C. Kimlik Numarası,

Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi

Anne-Baba Adı,

Doğum Yeri-Tarihi

Cinsiyet,  Medeni Durum,

Ehliyet Bilgileri

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Telefon,

Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi

İkametgah (Ev) Adresi,

E-posta

EĞİTİM BİLGİLERİ

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Öğrenim Geçmişi,

Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi

Sertifikaları,

Transkript Bilgileri,

Derecesi

ÖZLÜK BİLGİLERİ

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Özgeçmişi,

Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi

Referansları,

Çalışma Geçmişi,

Çalışma İzni ve İzin Bilgileri,

Performans Bilgileri,

 

Çalışan ve Stajyer Adaylarının Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri:

 • Kişisel verileriniz, SHOW RADYO tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, iş akdi kurulması ve bu süreçteki iletişimin sağlanabilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

“Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

Çalışan ve Stajyer Adaylarının Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri:

 • Yukarıda açıkça belirtilen kişisel verileriniz, tarafımıza gönderdiğiniz CV (özgeçmişler) vasıtasıyla toplanmaktadır.
 1. POTANSİYEL HİZMET ALICILARI

 

KİMLİK BİLGİLERİ

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Ad-Soyad

Reklam ve satış işlemlerinin yürütülmesi, Radyo programına konuk alınması,  Reklam rezervasyon sürecinin yürütülmesi,  Fatura ve fatura yerine geçen belgelerin kesilmesi için zorunlu bilgilerin alınması,  Sözleşmelerin hazırlanması ve imzalanması, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi,  İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi,  İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi  Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Sponsorluk Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi, Ücret Politikasının Yürütülmesi, Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

Anne-Baba Adı

Sözleşmelerin hazırlanması ve imzalanması,  Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi,   İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi,   Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi,  Sponsorluk Faaliyetlerinin Yürütülmesi

T.C. Kimlik Numarası

Reklam ve satış işlemlerinin yürütülmesi,  Fatura ve fatura yerine geçen belgelerin kesilmesi için zorunlu bilgilerin alınması,  Sözleşmelerin hazırlanması ve imzalanması,  Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi,  İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi,  İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi  Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Sponsorluk Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi

Doğum Yeri-Tarih

Reklam ve satış işlemlerinin yürütülmesi,  Sözleşmelerin hazırlanması ve imzalanması, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi,  İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi,  İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi  Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Sponsorluk Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi, Ücret Politikasının Yürütülmesi, Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

Unvan Bilgisi

Reklam ve satış işlemlerinin yürütülmesi,  Sözleşmelerin hazırlanması ve imzalanması, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi,  İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi,  İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi  Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Sponsorluk Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi, Ücret Politikasının Yürütülmesi, Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

 

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Telefon,

Reklam ve satış işlemlerinin yürütülmesi, Radyo programına konuk alınması,  Reklam rezervasyon sürecinin yürütülmesi,  Fatura ve fatura yerine geçen belgelerin kesilmesi için zorunlu bilgilerin alınması,  Sözleşmelerin hazırlanması ve imzalanması,   Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi,  Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi,  İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi, Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Sponsorluk Faaliyetlerinin Yürütülmesi,  Talep / Şikayetlerin Takibi, Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Ücret Politikasının Yürütülmesi, Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

E-posta,

Reklam ve satış işlemlerinin yürütülmesi, Radyo programına konuk alınması,  Reklam rezervasyon sürecinin yürütülmesi,  Fatura ve fatura yerine geçen belgelerin kesilmesi için zorunlu bilgilerin alınması,  Sözleşmelerin hazırlanması ve imzalanması,  Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi,  Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi,  İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,  İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi, Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Sponsorluk Faaliyetlerinin Yürütülmesi,  Talep / Şikayetlerin Takibi, Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Ücret Politikasının Yürütülmesi, Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

İş Adresi,

Reklam ve satış işlemlerinin yürütülmesi,  Fatura ve fatura yerine geçen belgelerin kesilmesi için zorunlu bilgilerin alınması,  Sözleşmelerin hazırlanması ve imzalanması,  Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi,  İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,  İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi,, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi, Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Sponsorluk Faaliyetlerinin Yürütülmesi,  Talep / Şikayetlerin Takibi, Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Ücret Politikasının Yürütülmesi, Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

Ev Adresi

Reklam ve satış işlemlerinin yürütülmesi,  Fatura ve fatura yerine geçen belgelerin kesilmesi için zorunlu bilgilerin alınması,  Sözleşmelerin hazırlanması ve imzalanması,  Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi,  İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,  İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi,, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi, Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Sponsorluk Faaliyetlerinin Yürütülmesi,  Talep / Şikayetlerin Takibi, Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Ücret Politikasının Yürütülmesi, Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

FİNANSAL BİLGİLERİ

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Vergi Kimlik No,

Reklam ve satış işlemlerinin yürütülmesi,  Fatura ve fatura yerine geçen belgelerin kesilmesi için zorunlu bilgilerin alınması, Sözleşmelerin hazırlanması ve imzalanması, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Yatırım Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

IBAN No,

Reklam ve satış işlemlerinin yürütülmesi,  Fatura ve fatura yerine geçen belgelerin kesilmesi için zorunlu bilgilerin alınması, Sözleşmelerin hazırlanması ve imzalanması, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Yatırım Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Maddi Miktar Bilgisi,

Reklam ve satış işlemlerinin yürütülmesi, Sözleşmelerin hazırlanması ve imzalanması, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Yatırım Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

İmza

Reklam ve satış işlemlerinin yürütülmesi,  Fatura ve fatura yerine geçen belgelerin kesilmesi için zorunlu bilgilerin alınması, Sözleşmelerin hazırlanması ve imzalanması, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Yatırım Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Vergi Levhası Bilgileri

Fatura ve fatura yerine geçen belgelerin kesilmesi için zorunlu bilgilerin alınması, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Yatırım Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

 

Potansiyel Hizmet Alıcılarının Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri:

 • Kişisel verileriniz, SHOW RADYO tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili kişi ile şirketimizin ilişkisine göre değişebilecek olmakla birlikte niteliğine göre sponsorluk, reklam vb. anlaşmalarının, hizmet sözleşmelerinin kurulması ve bu süreçteki iletişimin sağlanabilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

“Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Potansiyel Hizmet Alıcılarının Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri:

 • Yukarıda açıkça belirtilen kişisel verileriniz, tarafımıza gönderdiğiniz mailler yahut fiziki olarak sözleşme, dekont, teklif, toplantı yapılması ve benzeri süreçlerde toplanmaktadır.
 1. TEDARİKÇİ YETKİLİLERİ VE ÇALIŞANLARI

 

KİMLİK BİLGİLERİ

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Ad-Soyad,

Satın alma sürecinin tamamlanabilmesi, Fatura ve fatura yerine geçen belgelerin kesilmesi için zorunlu bilgilerin alınması amacıyla, Sözleşmelerin hazırlanması ve imzalanması,  Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi,  İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi,  İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi, Ücret Politikasının Yürütülmesi,  Yatırım Süreçlerinin Yürütülmesi,  Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi

Anne-Baba Adı,

Sözleşmelerin hazırlanması ve imzalanması, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi,   İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi,   Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi,  Sponsorluk Faaliyetlerinin Yürütülmesi

T.C. Kimlik Numarası,

Satın alma sürecinin tamamlanabilmesi, Fatura ve fatura yerine geçen belgelerin kesilmesi için zorunlu bilgilerin alınması amacıyla, Sözleşmelerin hazırlanması ve imzalanması, Satın alma sürecinin tamamlanabilmesi, Fatura ve fatura yerine geçen belgelerin kesilmesi için zorunlu bilgilerin alınması amacıyla, Sözleşmelerin hazırlanması ve imzalanması,  Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi,  İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi,  İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi, Ücret Politikasının Yürütülmesi,  Yatırım Süreçlerinin Yürütülmesi,  Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi

Doğum Yeri-Tarih

Reklam ve satış işlemlerinin yürütülmesi,  Sözleşmelerin hazırlanması ve imzalanması, Sözleşmelerin hazırlanması ve imzalanması, Satın alma sürecinin tamamlanabilmesi, Fatura ve fatura yerine geçen belgelerin kesilmesi için zorunlu bilgilerin alınması amacıyla, Sözleşmelerin hazırlanması ve imzalanması,  Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi,  İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi,  İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi, Ücret Politikasının Yürütülmesi,  Yatırım Süreçlerinin Yürütülmesi,  Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi

Unvan Bilgisi

Reklam ve satış işlemlerinin yürütülmesi,  Sözleşmelerin hazırlanması ve imzalanması, Sözleşmelerin hazırlanması ve imzalanması, Satın alma sürecinin tamamlanabilmesi, Fatura ve fatura yerine geçen belgelerin kesilmesi için zorunlu bilgilerin alınması amacıyla, Sözleşmelerin hazırlanması ve imzalanması,  Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi,  İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi,  İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi, Ücret Politikasının Yürütülmesi,  Yatırım Süreçlerinin Yürütülmesi,  Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Telefon,

Satın alma sürecinin tamamlanabilmesi, Fatura ve fatura yerine geçen belgelerin kesilmesi için zorunlu bilgilerin alınması amacıyla, Sözleşmelerin hazırlanması ve imzalanması, Sözleşmelerin hazırlanması ve imzalanması,   Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi,  Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi,  İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi,  Talep / Şikayetlerin Takibi, Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Ücret Politikasının Yürütülmesi, Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

E-posta,

Satın alma sürecinin tamamlanabilmesi, Fatura ve fatura yerine geçen belgelerin kesilmesi için zorunlu bilgilerin alınması amacıyla, Sözleşmelerin hazırlanması ve imzalanması, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi,  Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi,  İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi,  Talep / Şikayetlerin Takibi, Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Ücret Politikasının Yürütülmesi, Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

İş Adresi,

Satın alma sürecinin tamamlanabilmesi, Fatura ve fatura yerine geçen belgelerin kesilmesi için zorunlu bilgilerin alınması amacıyla, Sözleşmelerin hazırlanması ve imzalanması, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi,  Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi,  İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi,  Talep / Şikayetlerin Takibi, Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Ücret Politikasının Yürütülmesi, Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

Ev Adresi

Fatura ve fatura yerine geçen belgelerin kesilmesi için zorunlu bilgilerin alınması amacıyla, Sözleşmelerin hazırlanması ve imzalanması, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi,  Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi,  İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi,  Talep / Şikayetlerin Takibi, Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Ücret Politikasının Yürütülmesi, Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

FİNANSAL BİLGİLERİ

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Vergi Kimlik No,

Fatura ve fatura yerine geçen belgelerin kesilmesi için zorunlu bilgilerin alınması, Sözleşmelerin hazırlanması ve imzalanması, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi,  Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Yatırım Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

IBAN No,

Fatura ve fatura yerine geçen belgelerin kesilmesi için zorunlu bilgilerin alınması, Sözleşmelerin hazırlanması ve imzalanması, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi,  Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Yatırım Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Maddi Miktar Bilgisi,

Satın alma sürecinin tamamlanabilmesi, Sözleşmelerin hazırlanması ve imzalanması, Fatura ve fatura yerine geçen belgelerin kesilmesi için zorunlu bilgilerin alınması, Sözleşmelerin hazırlanması ve imzalanması, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi,  Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Yatırım Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

İmza

Fatura ve fatura yerine geçen belgelerin kesilmesi için zorunlu bilgilerin alınması, Sözleşmelerin hazırlanması ve imzalanması, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi,  Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Yatırım Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Vergi Levhası Bilgileri

Fatura ve fatura yerine geçen belgelerin kesilmesi için zorunlu bilgilerin alınması, Sözleşmelerin hazırlanması ve imzalanması, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi,  Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Yatırım Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

 

Tedarikçi Yetkilisi ve Çalışanlarının Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri:

 • Kişisel verileriniz, SHOW RADYO tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili kişi ile şirketimizin ilişkisine göre değişebilecek olmakla birlikte niteliğine göre mal alım-satım yahut hizmet sözleşmelerinin kurulması ve bu süreçteki iletişimin sağlanabilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

“Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

Tedarikçi Yetkilisi ve Çalışanlarının Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri:

 • Yukarıda açıkça belirtilen kişisel verileriniz, tarafımıza gönderdiğiniz mailler yahut fiziki olarak sözleşme, dekont, teklif, toplantı yapılması ve benzeri süreçlerde toplanmaktadır.
 1. ZİYARETÇİLER

 

KİMLİK BİLGİLERİ

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Ad-Soyad,

Şirket içerisindeki internet kullanımının kayıt altına alınması,  Yayınlarda telefon konuşmaları yapılması sebebiyle kanunen zorunlu olması ve şirket içi güvenlik sebepleri, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi

T.C. Kimlik Numarası,

Şirket içerisindeki internet kullanımının kayıt altına alınması, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi

Doğum Yeri-Tarih

Şirket içerisindeki internet kullanımının kayıt altına alınması, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi

Resim (Görüntü)

Kurumun fiziksel güvenliğini sağlamak amacıyla, Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini,  Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,  Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini,  Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Telefon

Yayınlarda telefon konuşmaları yapılması sebebiyle kanunen zorunlu olması ve şirket içi güvenlik sebepleri,  İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,  Talep / Şikayetlerin Takibi,  Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi,  Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 

Ziyaretçilerin Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri:

 • Kişisel verileriniz, SHOW RADYO tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, 6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun, diğer ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

“Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesi ve Meşru Menfaati” ve “Kanunlarda açıkça öngörülmesi” hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Ziyaretçilerin Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri:

 • Yukarıda açıkça belirtilen kişisel verileriniz, tarafımıza gerçekleştirdiğiniz ziyaret esnasında veri sahibinden (doğrudan ziyaretçinin kendisinden), telefonla arayan ziyaretçiler için ise telefon görüşmesi esnasında ve ziyaretçinin internet kullanımı için kayıt yaptırması esnasında bizzat toplanmaktadır.
 1. DİNLEYİCİLER

 

KİMLİK BİLGİLERİ

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Ad-Soyad,

Hediyenin ulaştırılması amacıyla, Hediye çeklerinin teslimi süreci,  Kurumsal mail adresine gelen taleplerin ve yayınlarla ilgili geri dönüşlerin takip edilmesi süreçleri,  Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,  Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi,  Talep / Şikayetlerin Takibi

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Telefon,

Hediyenin ulaştırılması amacıyla,  Hediye çeklerinin teslimi süreci,  Kurumsal mail adresine gelen taleplerin ve yayınlarla ilgili geri dönüşlerin takip edilmesi süreçleri,  Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,  Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi,  Talep / Şikayetlerin Takibi

E-posta,

Hediyenin ulaştırılması amacıyla, Hediye çeklerinin teslimi süreci, Kurumsal mail adresine gelen taleplerin ve yayınlarla ilgili geri dönüşlerin takip edilmesi süreçleri, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,  Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi,  Talep / Şikayetlerin Takibi

İş Adresi,

Hediyenin ulaştırılması amacıyla, Kurumsal mail adresine gelen taleplerin ve yayınlarla ilgili geri dönüşlerin takip edilmesi süreçleri,  Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,  Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi,  Talep / Şikayetlerin Takibi

Ev Adresi

Hediyenin ulaştırılması amacıyla, Kurumsal mail adresine gelen taleplerin ve yayınlarla ilgili geri dönüşlerin takip edilmesi süreçleri,  Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,  Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi,  Talep / Şikayetlerin Takibi

Dinleyicilerin Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri:

 • Kişisel verileriniz, SHOW RADYO tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, hediye teslimi (bağışlama) ve bu süreçteki iletişimin sağlanabilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

“Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesi ve Meşru Menfaati” ve “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Dinleyicilerin Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri:

 • Yukarıda açıkça belirtilen kişisel verileriniz, tarafımızla sosyal medya, whatsapp vb. iletişim işlevi gören ve ülkemizde popüler olarak kullanılan uygulamalar, mail ya da telefon görüşmesi gerçekleştirdiğiniz süreçte veri sahibinden (doğrudan dinleyicinin kendisinden) bizzat toplanmaktadır.
 1. KONUKLAR

 

KİMLİK BİLGİLERİ

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Ad-Soyad

Radyo Programlarına konuk alınması süreçleri, Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Telefon,

Radyo Programlarına konuk alınması süreçleri,  Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

E-posta

Radyo Programlarına konuk alınması süreçleri,  Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Konukların Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri:

 • Kişisel verileriniz, SHOW RADYO tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, 6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş Ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun, diğer ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

“Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesi ve Meşru Menfaati” ve “Kanunlarda açıkça öngörülmesi” hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Konukların Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri:

 • Yukarıda açıkça belirtilen kişisel verileriniz, bizzat konuğun kendisinden yahut konuğun bu tip süreçler için iletişim kurması için görevlendirdiği menajer ya da temsilci gibi yetkili kişilerden toplanmaktadır.

 

3-KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Kişisel verileriniz bu Aydınlatma Metninde gösterilen amaçlar için ve buradaki vasıtalarla, hukuken yetkili kamu/özel kurum ve kuruluşları (Hazine ve Maliye Bakanlığı, İç Denetim Koordinasyon Kurulu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Yetkili Emniyet Birimleri, Sayıştay, Yargı ve İnfaz mercileri, diğer kamu ve vakıf Şirketleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Bankalar,  Noterler gibi resmi kurum ve kuruluşlar), Tedarikçi/İş Ortağı/Danışman (Şirketin faaliyetlerinin tamamlayıcısı niteliğindeki hizmetleri aldığı, işbirliği yaptığı danışman, kuruluş ve taraflarla yürüttükleri faaliyetlerin amaçlarıyla sınırlı olarak veri paylaşılabilmektedir.), Hissedarlar, İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar (Grup Şirketleri), Sosyal Medya Platformları (Instagram, Youtube) paylaşılmaktadır.

Şirket amaçlarını ilgilendirmeyen hiçbir veri aktarımı yapılmamaktadır. Örneğin; rızanız doğrultusunda elde etmiş olsak dahi araç plakanıza ait bilgiler yukarıda gösterilen kişi ve kurumlar da dahil olmak üzere hiçbir 3. kişi ile paylaşılmamaktadır. Bu belirlemenin istisnası, söz konusu veriye ilişkin aktarımın mevzuat ile zorunlu kılınması yahut bir suç soruşturması için mecburi olması veya resmî bir makamca mevzuata dayalı olarak ve gerekçesi gösterilerek talep edilmesidir.

4-İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

KVKK kapsamında

 1. Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel Verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel Verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurtiçinde veya yurtdışında Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel Verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde Kişisel Verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. v. ve vi. maddeleri kapsamında yapılan işlemlerin Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel Verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

KVKK, kişisel verilerin işlenme şartlarını 5. maddesinin 2. fıkrasında listelemektedir. Eğer bir veri sorumlusu tarafından kişisel verilerin işlenme amaçları, KVKK’da listelenmiş olan kişisel veri işleme şartları çerçevesinde değerlendirilebiliyorsa, o veri sorumlusu kişisel verileri hukuka uygun olarak işleyebilmektedir.

Bu kapsamda Show Radyo tarafından da güdülmekte olan kişisel veri işleme amaçlarının, KVKK’da düzenlenen kişisel veri işleme şartları kapsamında değerlendirilebildiği durumlarda Show Radyo tarafından kişisel veri işleme faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. Show Radyo, kişisel veri işleme şartları kapsamına girmeyen herhangi bir kişisel veri işleme faaliyetinde bulunmamaktadır.

Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

www.showradyo.com.tr/kisisel-veriler-talep-formu linkini kullanarak indirebileceğiniz “başvuru formu”nu talebiniz/şikâyetiniz doğrultusunda doldurarak, söz konusu formu kvkk@showradyo.com.tr adresi üzerinden tarafımıza iletebilir veya formu fiziki olarak doldurarak Merkez Mahallesi Kağıthane Caddesi Dap Yapı Z blok No:303 Kağıthane/İstanbul”  adresine kargo/posta vasıtasıyla gönderebilirsiniz.

Talebinizi üstte gösterilen yöntemlerden birisini kullanarak tarafımıza iletmeniz durumunda KVKK md. 13/2 gereğince, talebiniz en geç 30 gün içinde değerlendirilecek ve tarafınıza konuyla ilgili bilgi verilecektir. Eğer talebiniz kabul edilirse, gerekli işlemler derhal veri sorumlusu Show Radyo tarafından yerine getirilecektir.

5-VERİ SORUMLUSU VE İRTİBAT KİŞİSİ

İşbu Aydınlatma Metninde ifade edilmiş olduğu üzere ŞİRKET, KVKK gereğince veri sorumlusudur.

 1. Veri Sorumlusu Bilgisi

Açık Adı        : Show Radyo Yayıncılığı A.Ş.

Çağrı İşareti  : Show Radyo

Kısa Adı        : ŞİRKET

Adres             : Merkez Mahallesi Kağıthane Caddesi Dap Yapı Z blok No:303

  Kağıthane/İstanbul

Web Sitesi     : https://showradyo.com.tr/

 

 1. İrtibat Kişisi

Adı:                : Besri

Soyadı             : Gülseven

Unvanı           : Sorumlu Müdür

Telefon          : 0212 352 0556

 

6-DEĞİŞİKLİK

 1. Değişiklik 1 : Evrakta henüz değişiklik yapılmamıştır.

            Değişiklik Detayı     :

0%