KVKK Aydınlatma Metni

SHOW RADYO YAYINCILIĞI ANONİM ŞİRKETİ

KVKK AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusu: SHOW RADYO YAYINCILIĞI ANONİM ŞİRKETİ

                                   Levent Mah. Hardal Sok. No:6 Beşiktaş/İSTANBUL

Show Radyo Yayıncılığı A.Ş. (bundan sonra “SHOW RADYO” olarak anılacaktır.) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.) ve ilgili mevzuat ve yasal düzenlemelerden kaynaklanan faaliyetleri çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılması ile ilgili veri sahiplerini aydınlatmak amacıyla işbu Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni’ni (bundan sonra “Aydınlatma Metni” olarak anılacaktır.) hazırladık.

 • Çalışanlarımız
 • Çalışan Adaylarımız
 • Stajyerlerimiz
 • Stajyer Adaylarımız
 • Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcıları
 • Tedarikçi Yetkilileri
 • Tedarikçi Çalışanları
 • Ziyaretçilerimiz
 • ÇALIŞANLAR

Çalışanlara ait işlenen kişisel veriler hakkında ayrıntılı bilgiler sadece çalışanlarımızın erişebileceği şekilde İntranet’imizde yayınlanmakta olup, kendilerine bu konuda ayrıntılı bilgilendirme yapılmıştır.

SHOW RADYO eski çalışanı iseniz başvuru kanallarından birisini kullanarak (başvuru kanalları 8. maddede ayrıntılı olarak belirtilmiştir) çalışan olduğunuz dönemde işlenen kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı kullanabilirsiniz.

 • ÇALIŞAN ADAYLARI

SHOW RADYO ile çalışan adayı olarak kişisel verilerinizi paylaşmış iseniz veya SHOW RADYO tarafından kişisel verilerinizin bu sebeple işlendiğini düşünüyorsanız başvuru kanallarından birini kullanarak (başvuru kanalları 8. maddede “Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?” bölümünde ayrıntılı olarak belirtilmiştir) kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı kullanabilirsiniz.

ÇALIŞAN ADAYLARI

KİMLİK BİLGİLERİ

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

İsim ve Soy İsim

Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması ve verdiğiniz izne istinaden gelecekte açılabilecek pozisyonlara yönelik insan kaynakları faaliyetlerini yürütülmesi.

Cinsiyet

Medeni Durum

Doğum Tarihi

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

E-Posta Adresi

Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması ve verdiğiniz izne istinaden gelecekte açılabilecek pozisyonlara yönelik insan kaynakları faaliyetlerini yürütmek.

İkametgâh Adresi

Cep Telefonu Numarası

ÖZLÜK BİLGİLERİ

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Eğitim Durumu

Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, Denetim ve Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması ve verdiğiniz izne istinaden gelecekte açılabilecek pozisyonlara yönelik insan kaynakları faaliyetlerini yürütmek.

Çalışma Geçmişi ve Detayları

Özgeçmiş

Başvurulan Pozisyon Bilgisi

Askerlik Durum Bilgisi

MESLEKİ DENEYİM BİLGİLERİ

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Diplomalar ve Sertifikalar

Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, Denetim ve Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması ve verdiğiniz izne istinaden gelecekte açılabilecek pozisyonlara yönelik insan kaynakları faaliyetlerini yürütmek.

Gidilen Kurslar

Yabancı Dil Bilgisi


Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, SHOW RADYO tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, tarafınızca gönderilen özgeçmişler, İŞKUR ve özel istihdam büroları (Kariyer.net, Yenibiris.com, LinkedIn vb. dahil) vasıtasıyla veya doğrudan veri sahibi aracılığıyla toplamaktayız. 

 • STAJYERLER

Stajyerlere ait işlenen kişisel veriler hakkında ayrıntılı bilgiler stajyerlerimizin erişebileceği şekilde İntranet’imizde yayınlanmakta olup, kendilerine bu konuda ayrıntılı bilgilendirme yapılmıştır.

SHOW RADYO eski stajyeri iseniz başvuru kanallarından birisini kullanarak stajyer olduğunuz dönemde işlenen kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı kullanabilirsiniz.

 • STAJYER ADAYLARI

SHOW RADYO ile stajyer adayı olarak kişisel verilerinizi paylaşmış iseniz veya SHOW RADYO tarafından kişisel verilerinizin bu sebeple işlendiğini düşünüyorsanız başvuru kanallarından birini kullanarak (başvuru kanalları 8. maddede “Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?” bölümünde ayrıntılı olarak belirtilmiştir) kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı kullanabilirsiniz.

STAJYER ADAYLARI

KİMLİK BİLGİLERİ

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

İsim ve Soy İsim

Stajyer Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması ve verdiğiniz izne istinaden gelecekte açılabilecek pozisyonlara yönelik insan kaynakları faaliyetlerini yürütülmesi.

Doğum Tarihi


İLETİŞİM BİLGİLERİ

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

E-Posta Adresi

Stajyer Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması ve verdiğiniz izne istinaden gelecekte açılabilecek pozisyonlara yönelik insan kaynakları faaliyetlerini yürütmek.

İkametgâh Adresi

Cep Telefonu Numarası

ÖZLÜK BİLGİLERİ

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Eğitim Durumu

Stajyer Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, Denetim ve Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması ve verdiğiniz izne istinaden gelecekte açılabilecek pozisyonlara yönelik insan kaynakları faaliyetlerini yürütmek.

Çalışma Geçmişi ve Detayları

Özgeçmiş

Başvurulan Pozisyon Bilgisi

Askerlik Durum Bilgisi


MESLEKİ DENEYİM BİLGİLERİ

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Diplomalar ve Sertifikalar

Stajyer Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, Denetim ve Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması ve verdiğiniz izne istinaden gelecekte açılabilecek pozisyonlara yönelik insan kaynakları faaliyetlerini yürütmek.

Gidilen Kurslar

Yabancı Dil Bilgisi


Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, SHOW RADYO tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, tarafınızca gönderilen özgeçmişler vasıtasıyla toplanmaktadır.

 • POTANSİYEL ÜRÜN VE HİZMET ALICILARI

SHOW RADYO ile kişisel verilerinizi paylaşmış iseniz veya SHOW RADYO tarafından kişisel verilerinizin bu sebeple işlendiğini düşünüyorsanız başvuru kanallarından birini kullanarak (başvuru kanalları 8. maddede “Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?” bölümünde ayrıntılı olarak belirtilmiştir) kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı kullanabilirsiniz.

POTANSİYEL ÜRÜN VE HİZMET ALICISI

KİMLİK BİLGİLERİ

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

İsim ve Soy İsim

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Reklam/Kampanya/Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

E-Posta Adresi

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Reklam/Kampanya/Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi.

Cep Telefonu Numarası

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, SHOW RADYO tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda sayılan kişisel verileriniz yayına bağlanma sürecinde yayına bağlanmak isteyen katılımcıların kendisinden toplanmaktadır.

 • TEDARİKÇİ YETKİLİLERİ

SHOW RADYO ile kişisel verilerinizi paylaşmış iseniz veya SHOW RADYO tarafından bu sebeple kişisel verilerinizin işlendiğini düşünüyorsanız başvuru kanallarından birini kullanarak (başvuru kanalları 8. maddede “Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?” bölümünde ayrıntılı olarak belirtilmiştir) kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı kullanabilirsiniz.

TEDARİKÇİ YETKİLİSİ

KİMLİK BİLGİLERİ

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Kimlik Fotokopisi

Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi.

Yabancı Kimlik Numarası

Vergi Kimlik Numarası

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

E-Posta Adresi

Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi.

İş Yeri Adresi

Cep Telefonu Numarası


FİNANSAL BİLGİLERİ

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Banka Bilgileri

Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi.

Hesap Bilgileri

Fatura Bilgileri

Ödeme Geçmişi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, SHOW RADYO tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda sayılan kişisel verileriniz, dijital ve basılı formlar ile çevrimiçi elektronik formlar veya kartvizitleriniz aracılığıyla toplanmaktadır.

 • TEDARİKÇİ ÇALIŞANLARI

SHOW RADYO ile kişisel verilerinizi paylaşmış iseniz veya SHOW RADYO tarafından bu sebeple kişisel verilerinizin işlendiğini düşünüyorsanız başvuru kanallarından birini kullanarak (başvuru kanalları 8. maddede “Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?” bölümünde ayrıntılı olarak belirtilmiştir) kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı kullanabilirsiniz.

TEDARİKÇİ ÇALIŞANLARI

KİMLİK BİLGİLERİ

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

İsim ve Soy İsim

Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

E-Posta Adresi

Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi.

Cep Telefonu Numarası

 

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, SHOW RADYO tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda sayılan kişisel verileriniz, dijital ve basılı formlar ile çevrimiçi elektronik formlar, kartvizitleriniz veya doğrudan veri sahibi aracılığıyla toplanmaktadır.

 • ZİYARETÇİLER

SHOW RADYO ile kişisel verilerinizi paylaşmış iseniz veya SHOW RADYO tarafından bu sebeple kişisel verilerinizin işlendiğini düşünüyorsanız başvuru kanallarından birini kullanarak (başvuru kanalları 8. maddede “Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?” bölümünde ayrıntılı olarak belirtilmiştir) kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı kullanabilirsiniz.

ZİYARETÇİLER

KİMLİK BİLGİLERİ

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

İsim ve Soy İsim

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi, Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

E-Posta Adresi

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi, Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Cep Telefonu Numarası

 

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, SHOW RADYO tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda sayılan kişisel verileriniz ziyaretiniz sırasında veri sahibinden toplanmaktadır.

 

 • KİŞİSEL VERİLER HAKKINDA SHOW RADYO POLİTİKASI

Kişisel Verileriniz Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabilecektir? 

Kişisel verileriniz, yasal düzenlemeler ve tabi olduğumuz mevzuat gereği başta Bilgi Teknolojileri Kurumu olmak üzere mevzuatta açıkça yetkilendirilmiş kişilerle paylaşılır. Ayrıca kişisel verileriniz, yasal düzenlemenin öngördüğü kapsamda, bir mahkeme kararı veya yetkili kılınmış idari mercilerin talebi üzerine, yetkili kişi veya kurumlarla paylaşılır.

Kişisel verileriniz, aramızdaki hizmet sözleşmesi kapsamında tedarikçilerden temin edilecek ürün veya hizmetlere ilişkin olarak, tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, iş sürekliliğinin sağlanması ve faaliyetlerinin yürütülmesi ve sözleşmenin ifası amacıyla tedarikçilerimiz ile paylaşılabilir.

Kişisel Verileriniz Ne Kadar Süre ile Saklanır?

Kişisel verilerinizin saklama süresi aşağıdaki şekildedir:

 • Kanunda veya ilgili mevzuatta verinin saklanması için bir süre belirlenmişse, söz konusu veri en az bu süre kadar saklanmak zorundadır. Aksi mevzuatta öngörülmüyor ise kişisel verileriniz kural olarak sözleşmenin bitiminden itibaren 10 yıl süre ile saklanmaktadır.
 • Olası bir mahkeme talebinin veya kanunla yetkili kılınmış bir idari merciinin ilgili veriye ilişkin talebinin tarafımıza geç ulaşması veya tarafı olabileceğimiz bir ihtilafın meydana gelmesi gibi ihtimaller gözetilerek, verilerinizin saklanması için mevzuatta öngörülen sürelere 6 ay ila 1 yıl arası bir süre eklenerek verilerin saklama süresi belirlenmekte ve belirlenen sürenin sonunda söz konusu veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonimleştirilmektedir.
 • Mevzuatta, işlediğimiz verinin saklanma süresine yönelik bir süre öngörülmemiş ise aramızdaki ilişkinin gereği olarak ve tarafınızla yapılan sözleşmede belirlenen süre boyunca verileriniz saklanır. Bahsi geçen ilişkinin bitiminden sonra veya sözleşmede belirlenen süre geçtikten sonra verileriniz herhangi bir talebinize gerek olmadan silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.
 • Kişisel verilerin işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmış ya da tarafımızca beyan edilen veya mevzuat kapsamında belirlenen saklama süresi dolmuş ise verileriniz, ilk periyodik imha tarihinde veya en geç 6 ay içerisinde resen silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Geçerli bir sebep ile verilerinizin silinmesine dair talepte bulunmanız halinde ise verileriniz en geç 30 gün içerisinde silinir. Saklama süresi mevzuatta belirlenmiş verilerinizin öngörülen sürelerden önce silinmesini veya imha edilmesini talep etmeniz halinde söz konusu talebiniz gerçekleştirilemeyecektir.

Veri Sahibi Olarak Haklarınız Nelerdir?

KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında kişisel verilerinize ilişkin olarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ve
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz.

Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve taleplerinizi;

 • Islak imzalı ve kimlik fotokopisi ile Levent Mah. Hardal Sok. No:6 Beşiktaş, İstanbul adresine göndererek,
 • Geçerli bir kimlik belgesi ile birlikte Show Radyo Yayıncılığı A.Ş. bizzat başvurarak,
 • Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ve güvenli elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle [email protected] kayıtlı elektronik posta adresimize göndererek,
 • İlgili Kişi tarafından Show Radyo Yayıncılığı A.Ş.’ye daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinden [email protected] adresimize göndererek

Show Radyo Yayıncılığı A.Ş.’ye iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi’nin, başvurusunda isim, soy isim, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası, (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde pasaport numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur.

İlgili Kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtilmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (özel vekâletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Talepleriniz Ne Kadar Sürede Cevaplanır?

Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, bize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde cevaplanır. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde gerekçeli ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yolu ile gönderilir.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Talepleriniz Ne Kadar Sürede Cevaplanır?

Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, ilgili departmana ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde cevaplanır. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde, gerekçeli ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yolu başta olmak üzere eğer mümkünse talebin yapıldığı usul vasıtasıyla size iletilir.

Geçerlilik

Aydınlatma Metni SHOW RADYO tarafından yayımlandığı tarih itibariyle geçerli olacaktır. SHOW RADYO, Aydınlatma Metni’nde gerekli olduğu takdirde her zaman değişiklik yapabilir. SHOW RADYO tarafından yapılacak değişiklikler, Aydınlatma Metni’nin “www.showradyo.com.tr” adresinde yayımlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır.

EKLER: